mediator seffer laurentiu

mediator
Onorarii

Art. 26. -(1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.
                 (2) Onorariul trebuie sa fie rezonabil si sa tina cont de natura si de obiectul conflictului.
Art. 27. - Fiecare mediator are dreptul sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate in prezenta lege.